Personal
 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE (CV)

 

Etternavn - Fornavn :      Leirvåg - Kjell Olav

Adresse                  :      Granvegen 2

Postnummer            :      4250 Kopervik

Fødselsdato             :      03. april 1950

Telefon                   :      52 85 23 24 /90 93 29 43

E-post                    :      Arbeid: kjell.olav.leirvag@karmoyped.no
Privat: kjell.olav@leirvag.no  

Sivilstand                :      Gift, 4 barn født 1970 - 1977

 

 

NØKKELKVALIFIKASJONER

Solid kunnskap innen PC, maskinvare og programvare, Windows-nettverk og Internett, oppsett av WEB-sider og elektronisk post.

Målbevisst, sosial, strukturert og med god pedagogisk innsikt.

 

ERFARING MED DATAUTSTYR/ PROGRAMMER

PC, Windows, DOS, WP 5.1, Multimedia, Works, Microsoft Office, Microsoft Publisher, Microsoft Frontpage,

 

SPRÅKKUNNSKAPER

Flytende Engelsk, muntlig og skriftlig, Tysk brukbart og litt fransk

 

UTDANNING

1969                      Eksamen artium – reallinjen Haugesund Gymnas

1975                      Cand. Mag + pedagogisk. Seminar Universitetet i Bergen

1984                      Halvårseining i Informatikk 1984 Statens Spesialærerhøyskole

1986                      2. halvårseining Informatikk 1986 Stord Lærerhøgskule

 

Praksis:

1984 -                    Veileder i Data ved Karmøy Pedagogisk Senter siden 1. august 1984 med ansvar for innkjøp, vedlikehold og oppfølging av programvare og maskinvare. Har også hatt ansvar for opplæring av ca 550 tilsatte, både lærere og administrativt personell ved skolene i Karmøy.

 

1975 - 1984            Adjunkt ved Stangeland Ungdomsskole

 

1984 - 1999            Kursholder for Utdanningsdirektøren i Rogaland og andre fylker. Brukt som kursholder i hele Norge. Har også vært deltaker på flere kurs sentralt i både KUF og Grunnskolerådet.

 

1987 - 1999            Reiseleder på flere studieturer til London (BETT) og England, med deltakere fra hele Norge

 

1987 - 1988            Ansvarlig for gjennomføring av halvårseining i Informatikk på Karmøy som Stord Lærarhøgskule var faglig ansvarlig for.

 

1987 - 1991            Foreleser EDB-skolen i Haugesund. Underviste i MS-DOS, tekstbehandling, regneark og database.

 

1996 - 1998            Foredragsholder på Software 96 og Software 98 og NKUL i Trondheim

 

1997 - 2000            Undervist via Internett på IT1 og IT2 ved AV-senteret i Volda som Høgskulen i Volda er faglig ansvarlig for.

 

1989 -                    Styremedlem i Norsk Pedagogisk Dataforening. Har vært ansvarlig for studieturer og kurs i denne forenings regi.

 

1999 - 2000            Undervist på Folkeuniversitetet i Haugesund og Karmøy i IT for pedagogisk personale.

 

1995 -                    Brukt Internett og stått for utviklingen av dette på skolene i Karmøy. Alle skolene i Karmøy er på nettet og jeg har vært ansvarlig for oppbygging av WEB-sider og kursvirksomhet i forbindelse med dette.

 

1996 -                    Vært med på flere internasjonale skoleprosjekter hvorav "WEB for Schools" var det største.

 

1987 -                    Har opparbeidet god innsikt i PCens maskinvare og programvare og regner meg  som å ha god innsikt i dette området.

I tillegg har jeg brukt mye av min fritid på bruk og vedlikehold av datamaskiner. Følger også godt med på utviklingen innen IT og leser jevnlig 6-7 tidskrifter og faglitteratur innen området.

 

1985 - 1996            Var med og startet Radio 102. Programleder for musikkprogrammer, sportssendinger og temasendinger. Programleder for 3 timer morgensending 2 dager i uken i 4 år.

 

1982 - 1996            Trener, lagleder og administrativ leder i Kopervik Idrettslag - Herav 3 år som formann i Håndballavdelingen.

 

1994 - 1998            Fotballdommer i Rogaland Fotballkrets

 

1996 -                    Medlem i Kopervik Korforening